Strona: Informacje podstawowe / Studia Podyplomowe na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Informacje podstawowe

  1. Cel kształcenia

Studia podyplomowe są wynikiem współpracy i umowy pomiędzy Politechniką Rzeszowską i Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie

Głównym założeniem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności i postaw niezbędnych dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe budynków, istotnie rozszerzone o obiekty infrastruktury komunikacyjnej. Uczestnicy studiów podyplomowych zdobędą wiedzę, umiejętności i postawy inżyniera budowlanego, zwłaszcza we wspólnym zakresie ich kompetencji z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych według standardów Eurokod oraz umiejętności przeprowadzania symulacji komputerowych z różnymi modelami pożarów, oddymiania i ewakuacji w budynkach. Studia mają na celu zrozumienie istoty wykorzystania urządzeń przeciwpożarowych w zależności m.in. od przeznaczenia, warunków i konstrukcji analizowanych budynków z aspektami projektowania takich instalacji. Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami sprawują uczelnie wyższe Politechnika Rzeszowska (PRz) i Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP).

  1. Obszary i  efekty kształcenia

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku inżynieria pożarowa budynków i budowli uzyskują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania optymalnej polityki inżynierii pożarowej i strategii jej stosowania. Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy na temat metod doboru aktywnej i pasywnej ochrony pożarowej konstrukcji. W efekcie absolwenci przygotowani zostają do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w zakresie inżynierii pożarowej  na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego i użytkowania obiektów. Mogą także wykonywać zawód konsultanta i doradcy w zakresie zarządzania ryzykiem pożarowym.

  1. Adresaci studiów

Studia podyplomowe mają na celu kompleksowe przygotowanie kadry specjalistów z zakresu szerokorozumianej profilaktyki przeciwpożarowej. W szczególności studia te kierowane są do osób współpracujących, jaki i samych inżynierów pracujących w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu/zarządzaniu budynkami i obiektami infrastrukturalnymi. Tematyka studiów poszerza wiedzę osób decyzyjnych w procesie zatwierdzania projektów i potwierdzania bezpiecznego wykonania budynków i budowli infrastrukturalnych. Studia te kierowane są także do osób, które skończyły studia i pragną podjąć pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem pożarowym.

  1. Forma kształcenia

Studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym (zjazdy w soboty i w niedziele).

Czas trwania: 2 semestry
Zajęcia obejmują 240 godzin.

Koszt studiów: 7500 PLN (4 000 PLN za semestr 1 i 3 500 za semestr 2)

Opłatę za studia należy wnieść na rachunek bankowy Politechniki Rzeszowskiej:

BANK Pekao SA II ODDZIAŁ w Rzeszowie
Nr rachunku: 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445
tytułem wpłaty: Studia podyplomowe "Inżynieria pożarowa" (sem. 1 lub sem. 2)

Warunki ukończenia studiów

  • Udział w zajęciach
  • Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów
  • Wniesienie wymaganej opłaty za studia

Sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności

Uczestnicy studiów podyplomowych zobowiązani są do udziału w zajęciach i wykonania powierzonych zadań. Muszą pozytywne zaliczyć wszystkie moduły kształcenia, oraz wykonać pracę końcową.

  1. Dane kontaktowe

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Zdzisław Pisarek, prof. Uczelni
budynek "P", pokój 209
tel. (17) 865 16 15
email: pisarzdz@prz.edu.pl 

Obsługa organizacyjna studiów

Sekcja studiów podyplomowych, kursów i szkoleń

inż. Mariusz Szarek
budynek "P", pokój 135
ul. Poznańska 2, Rzeszów
tel. (17) 743 2325
email: m.szarek@prz.edu.pl

  1. Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się od dnia 12.09.2022 r. poprzez System Internetowej Rekrutacji Politechniki Rzeszowskiej. Informacje o harmonogramie rekrutacji i wymaganych dokumentach znaleźć można w menu Rekrutacja.

Serdecznie zapraszamy!

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję