Strona: Rekrutacja i opłaty / Studia Podyplomowe na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Rekrutacja i opłaty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja będzie się odbywać w dniach od 5-29 lutego 2024 r.

Proszę o składanie podpisanych dokumentów (podanie, kopia dyplomu) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 – 13:30, w budynku V,  pokój VD-120.

Zajęcia rozpoczną się  marcu 2024 r.

Opłaty

Koszt studiów:

  •  I semestr – 2500 zł
  • II semestr – 2200 zł


Limit przyjęć: 16 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za I semestr (2500 zł)  będzie wymagana do 8 marca 2024 r. 

Warunki przyjęcia na studia i dodatkowe wymagania

  • Wymagana jest umiejętność obsługi komputera na poziomie przynajmniej średnio zaawansowanym (pakiet MS Office).
  • Kandydat na studia podyplomowe powinien posiadać umiejętność obsługi programów komputerowych typu Cad, Photoshop czy CorelDraw na poziomie przynajmniej dobrym.
  • Oczekuje się od uczestników studiów pracy na własnych laptopach podczas zajęć projektowych i laboratoryjnych z zainstalowanym wskazanym oprogramowaniem w wersji edukacyjnej (m.in. SketchUp, Lumion, Cad).

O przyjęciu decyduje pozytywna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, a w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc określona w limitach, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę uczestników jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca.

Rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się w Systemie Internetowej Rekrutacji kandydatówSIR” poprzez stronę internetową: https://rekrutacja.prz.edu.pl/podyplomowe/. Rejestracja kandydata w SIR jest warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.

Rekrutacja przebiega bez egzaminów wstępnych.

Miejsce składania dokumentów: System Internetowej Rekrutacji PRz,

Dokumenty niezbędne do złożenia przez kandydata na studia:

  1. ankieta osobowa (formularz PODANIA SIR) – wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  2. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu kierownikowi lub osobie przez niego upoważnionej w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem,
  3. oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia, w przypadku, gdy koszty kształcenia pokrywa pracodawca, umowa usług edukacyjnych (dostępna po przyjęciu na studia),
  4. oświadczenie, że kandydat na studia podyplomowe posiada umiejętność obsługi programów komputerowych typu Cad, Photoshop czy CorelDraw na poziomie przynajmniej dobrym.

Niedostarczenie w ustalonym terminie kompletu dokumentów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję