Strona: Informacje podstawowe / Studia Podyplomowe na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Informacje podstawowe

Studia podyplomowe „Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych”

2022-07-01

1. Cel kształcenia

Głównym celem studiów jest przygotowanie merytoryczne słuchaczy do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach wykorzystujących technologię BIM do:

 • projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego oraz instalacji,

 • zarządzania procesem projektowania i realizacji inwestycji budowlanych,

 • przygotowania dokumentacji przetargowej oraz kosztorysowania,

 • zarządzania obiektami budowlanymi.

Absolwent, który ukończy studia posiądzie wiedzę i umiejętności niezbędne do odpowiedniego określenia wymagań zamawiającego, zaplanowania przepływu informacji w procesie projektowania i realizacji inwestycji, przeprowadzenia procesu modelowania (3D, parametryczne, na podstawie chmury punktów, instalacje), pracy zespołowej i współpracy międzybranżowej, wykrywania kolizji, wymiarowania i detalowania konstrukcji, opracowania dokumentacji rysunkowej i zestawień, przedmiarowania i kalkulacji kosztów (5D), opracowania harmonogramów (4D), wykonywania analiz energetycznych i środowiskowych (6D), wykorzystania modeli w procesie zarządzania obiektem (7D). Nabędzie on także kompetencje społeczne związane z tworzeniem i utrzymywaniem właściwych relacji w środowisku zawodowym i życiu prywatnym.

2. Obszary i  efekty kształcenia

Absolwent, który ukończy studia pozna i zrozumie:

 • w zaawansowany i pogłębiony sposób podstawy teoretyczne nowoczesnych metod, standardów i technologii związanych z modelowaniem oraz zarządzaniem informacjami w procesach budowlanych w powiązaniu z różnymi dziedzinami działalności zawodowej (branża architektoniczna, konstrukcyjna, instalacyjna, zarządzanie budową),
 • współczesne standardy i trendy rozwojowe działalności zawodowej w budownictwie,
 • podstawowe zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w procesie projektowania i realizacji inwestycji budowlanych,
 • w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające zjawiska i procesy związane ze zintegrowanym projektowaniem oraz pracą zespołową,
 • różnorodne, złożone metody i technologie skanowania 3D, techniki modelowania oraz wymiarowania konstrukcji i instalacji,
 • różnorodne, złożone rozwiązania organizacyjne wspomagające proces zarządzania projektami, budową i obiektami budowlanymi.

Potrafił będzie także:

 • samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie,
 • monitorować rozwój technologii BIM oraz jego krajowe i zagraniczne uwarunkowania,
 • dokonywać diagnozy prowadzonej działalności zawodowej (inwestor, projektant, wykonawca, administrator budynków) oraz prognozować jej rozwój,
 • wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin,
 • przygotowywać plan działalności zespołu pracowników z uwzględnieniem zmiennych, nie w pełni przewidywalnych warunków, oraz korygować plan stosownie do okoliczności,
 • wykonywać złożone zadania związane z procesem projektowania i realizacji inwestycji w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach (poprzez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
 • kierować zespołem pracowników lub małą organizacją realizującą złożone zadania projektowe i wykonawcze w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach,
 • analizować i oceniać prowadzoną działalność zawodową w kontekście uwarunkowań krajowych oraz trendów rozwojowych,
 • projektować obieg informacji w zespole pracowniczym lub małej organizacji,
 • komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, uzasadniać swoje stanowisko,
 • tworzyć i utrzymywać właściwe relacje ze współpracownikami i klientami,
 • adaptować lub modyfikować proste metody, technologie oraz procedury w prowadzonej działalności zawodowej,
 • analizować i oceniać swoje kompetencje zawodowe oraz samodzielnie korzystać z dostępnych możliwości aktualizacji i poszerzania kompetencji zawodowych.

Będzie on gotów do:

 • rozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy; przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań,
 • przestrzegania zasad obowiązujących w pracy zawodowej, dotyczących utrzymywania jakości prowadzonej działalności oraz kultury współpracy i konkurencji,
 • utrzymywania i tworzenia właściwych relacji w środowisku zawodowym,
 • promowania zasad etycznych w dziedzinie działalności zawodowej i poza nią.

3. Adresaci studiów

Oferta studiów podyplomowych „Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych” skierowana jest do architektów, projektantów konstrukcji i instalacji, kosztorysantów, wykonawców, deweloperów, pracowników administracji publicznej oraz administratorów obiektów budowlanych.

Każdy ze słuchaczy studiów podyplomowych będzie miał możliwość przyłączenia się do akademickiej społeczności użytkowników programów firmy Autodesk (Autodesk Education Community).

4. Forma kształcenia

Studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym (zjazdy w soboty i w niedziele).

Czas trwania: 2 semestry
Zajęcia obejmują 186 godzin.

Koszt studiów: 4 600 PLN (za semestr 2 300 PLN) 4 800 PLN (za semestr 2 400 PLN) - nowa cena od roku akad. 2022/2023

Plan studiów

Opłatę za studia należy wnieść na rachunek bankowy Politechniki Rzeszowskiej:

BANK Pekao SA II ODDZIAŁ w Rzeszowie
Nr rachunku: 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445
tytułem wpłaty: Studia podyplomowe "Technologia BIM" (sem. 1 lub sem. 2)

Warunki ukończenia studiów

 • Udział w zajęciach
 • Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • Wniesienie wymaganej opłaty za studia

Sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności

Uczestnicy studiów podyplomowych zobowiązani są do udziału w zajęciach i wykonania powierzonych zadań. Muszą pozytywne zaliczyć wszystkie moduły kształcenia. Jako pracę końcową muszą wykonać  model wielobranżowy wraz z kosztorysem i dokumentacją projektową.

5. Dane kontaktowe

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Piotr Nazarko, prof. Uczelni
budynek "P", pokój 309A
tel. (17) 865 1621 lub 743 24 04
email: pnazarko@prz.edu.pl 

Obsługa organizacyjna studiów

Sekcja studiów podyplomowych, kursów i szkoleń

inż. Mariusz Szarek
budynek "P", pokój 135
ul. Poznańska 2, Rzeszów
tel. (17) 743 2325
email: m.szarek@prz.edu.pl

6. Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się poprzez System Internetowej Rekrutacji Politechniki Rzeszowskiej. Informacje o harmonogramie rekrutacji i wymaganych dokumentach znaleźć można w menu Rekrutacja.

Serdecznie zapraszamy!

bim_720_wb.png

Licznik odwiedzin: 1256Unikalne odsłony z okresu 2022.04.20 - 2024.04.20
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję