Strona: Rekrutacja / Studia Podyplomowe na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Rekrutacja

red. Mariusz Szarek

Warunki i tryb rekrutacji 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (inżyniera lub magistra) związanych z branżą budowlaną (np. architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, geodezja). 

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Liczba miejsc jest ograniczona  (15-30 osób). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń na liście osób, które ukończyły procedurę rekrutacji. W przypadku dużej liczby chętnych utworzona zostanie lista rezerwowa.

W naborze na rok akademicki 2021/2022 nie jest pobierana opłata rekrutacyjna.

Przyjęcia na Studia odbywają się na podstawie następujących dokumentów:

  • podanie na ustalonym na Politechnice Rzeszowskiej formularzu (formularz PODANIA SIR – wydrukowany z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisany przez kandydata),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia,
  • oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia (dotyczy kandydatów, którym studia finansuje zakład pracy).

Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury (budynek "P", pok. 135, ul. Poznańska 2) do dnia  15 października 2021 r. lub przesłać je (podpisane!) pocztą na adres:

inż. Mariusz Szarek
Politechnika Rzeszowska
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

Kandydaci przyjęci na studia zostaną także poproszeni o wypełnienie ankiety, której celem będzie odpowiednie dostosowanie treści kształcenia do oczekiwań słuchaczy oraz podział na grupy zajęciowe. Formularz ankiety zostanie rozesłany mailowo po zakończeniu rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie rekrutacji 1 września 2021 r.
Zakończenie rekrutacji

15 października 2021 r.

Termin składania dokumentów

15 października 2021 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podyplomowe
Wysyłanie decyzji i zawiadomień drogą elektroniczną

Rozpatrywanie odwołań

Opłata za studia (lub I semestr)*

* wysokość opłat za studia i dane do przelewu podano w Informacjach podstawowych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję