Rekrutacja

Warunki i tryb rekrutacji 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (inżyniera lub magistra) związanych z branżą budowlaną (np. architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, geodezja). 

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Liczba miejsc jest ograniczona  (15-30 osób). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń na liście osób, które ukończyły procedurę rekrutacji. W przypadku dużej liczby chętnych utworzona zostanie lista rezerwowa.

W naborze na rok akademicki 2020/2021 nie jest pobierana opłata rekrutacyjna.

Przyjęcia na Studia odbywają się na podstawie następujących dokumentów:

  • podanie na ustalonym na Politechnice Rzeszowskiej formularzu (formularz PODANIA SIR – wydrukowany z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisany przez kandydata),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia,
  • oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia (dotyczy kandydatów, którym studia finansuje zakład pracy).

Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury (budynek "P", pok. 135, ul. Poznańska 2) do dnia 27 października 2020 r. lub przesłać je (podpisane!) pocztą na adres:

inż. Mariusz Szarek
Politechnika Rzeszowska
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

Kandydaci przyjęci na studia zostaną także poproszeni o wypełnienie ankiety, której celem będzie odpowiednie dostosowanie treści kształcenia do oczekiwań słuchaczy oraz podział na grupy zajęciowe. Formularz ankiety zostanie rozesłany mailowo po zakończeniu rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie rekrutacji 1 lipca 2020 r.
Zakończenie rekrutacji

20 września 2020 r.

27 października 2020 r.

Termin składania dokumentów

26 września 2019 r., do godz. 15

27 października 2020 r., do godz. 15

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podyplomowe 28 października 2020 r.
Wysyłanie decyzji i zawiadomień drogą elektroniczną

od 27 września 2020 r.

od 28 października 2020 r.

Rozpatrywanie odwołań

do 28 września 2019 r.

do 13 listopada 2020 r.

Opłata za studia (lub I semestr)*

do 30 września 2019 r.

do 16 listopada 2020 r.

* wysokość opłat za studia i dane do przelewu podano w Informacjach podstawowych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję