Strona: Informacje ogólne / Studia Podyplomowe na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Informacje ogólne

Studia podyplomowe  „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury komunalnej w sektorze gospodarki wodno-ściekowej”

1. Cel kształcenia

Studia o charakterze doskonalącym umiejętności. Celem kształcenia jest nabycie szczegółowej wiedzy  i umiejętności dotyczących innowacyjnego oraz kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą komunalną, w tym infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną.

Studia skierowane są dla kadry kierowniczej spółek, zakładów i innych jednostek sektora komunalnego oraz osób, które chciałyby podwyższyć swoje kwalifikacje i wzbogacić wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.

2. Obszary i  efekty kształcenia

Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury komunalnej w sektorze gospodarki wodno-ściekowej” otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na profesjonalne korzystanie z instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej. Słuchacz studiów potrafi zorganizować działania w ramach organizacji zarządzania w jednostce komunalnej i przedsiębiorstwie w sytuacjach kryzysowych oraz podczas modernizacji zarządzanej infrastruktury. Program studiów gwarantuje wieloaspektowe podejście do nowoczesnego zarządzania.

3. Adresaci studiów

Studia skierowane są dla kadry kierowniczej spółek, zakładów i innych jednostek sektora komunalnego oraz osób, które chciałyby podwyższyć swoje kwalifikacje i wzbogacić wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury komunalnej w prywatnych przedsiębiorstwach. Słuchaczami studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia wyższych studiów, zarówno zawodowych - pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) jak i magisterskich - drugiego stopnia.

 

4. Forma kształcenia

Studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym.

Czas trwania: 2 semestry, zjazdy 2 razy w miesiącu (sobota, niedziela).
Zajęcia obejmują 180 godzin.

Koszt studiów: 4 600 PLN (za semestr 2300 PLN)

Plan studiów: ramowy i godzinowy

Program nauczania

5. Warunki i tryb rekrutacji 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjata, inżyniera lub magistra). 
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń na liście osób, które ukończyły procedurę rekrutacji.

Przyjęcia na Studia odbywają się na podstawie nadesłanych następujących dokumentów:

  • podanie na ustalonym na Politechnice Rzeszowskiej formularzu (formularz PODANIA SIR – wydrukowany z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisany przez kandydata),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia,
  • oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia (dotyczy kandydatów, którym studia / kurs finansuje zakład pracy).

Warunki ukończenia studiów

  • Udział w zajęciach
  • Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów
  • Wniesienie wymaganej opłaty za studia


Sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności

Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłatę za studia należy wnieść na rachunek bankowy Politechniki Rzeszowskiej:

BANK Pekao SA II ODDZIAŁ w Rzeszowie
Nr rachunku: 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445
tytułem wpłaty: Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem  (sem. 1 lub sem. 2)


Kierownik studiów podyplomowych

Dr inż. Adam Masłoń
tel. (17) 743 24 07
email: amaslon@prz.edu.pl 

 

Obsługa organizacyjna studiów

Mgr Urszula Urjasz-Tryba
tel. (17) 865 17 52
budynek "P", pokój 134
ul. Poznańska 2, Rzeszów
email: ulaut@prz.edu.pl

Rekrutacja odbywa się poprzez System Internetowej Rekrutacji Politechniki Rzeszowskiej

Serdecznie zapraszamy!

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję