Strona: Warunki i tryb rekrutacji / Studia Podyplomowe na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Warunki i tryb rekrutacji

Warunki i tryb rekrutacji

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjata, inżyniera lub magistra)

Rekrutacja odbywa się przez SYSTEM INTERNETOWEJ REKRUTACJI Politechniki Rzeszowskiej

Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 20 osób

Koszt studiów: 5 000 PLN ( za semestr 2500 PLN)

Przyjęcia na Studia odbywają się na podstawie dostarczonych następujących dokumentów:

  • wydrukowany i podpisany przez kandydata formularz PODANIA SIR
  • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych-oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu kierownikowi lub osobie przez niego upoważnionej w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem
  • oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia (dotyczy kandydatów, którym studia finansuje zakład pracy)
  • inne dokumenty, o ile są wymagane w zasadach rekrutacji lub odrębnych przepisach

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję