Strona: Audyt i certyfikacja energetyczna budynków / Studia Podyplomowe na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Audyt i certyfikacja energetyczna budynków

dsc_0298--.jpg

Studia szczególnie dedykowane są dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu energooszczędności w budownictwie.

Studia podyplomowe "Audyt i certyfikacja energetyczna budynków" stawiają sobie za zadanie rozszerzenie wiedzy zdobytej na studiach, a także w trakcie pracy zawodowej. Nowoczesne materiały i technologie budowlane umożliwiają ich wykorzystanie podczas projektowania i realizacji budynków. Ma to wiele zalet w kontekście uzyskania jak najlepszych rozwiązań, chroniących zrealizowany obiekt przed nadmiernym zużyciem energii podczas jego eksploatacji.

Studia po raz pierwszy zostały zorganizowane w roku akademickim 2008/2009

Program studiów uzyskał pozytywną opinię Ministra Infrastruktury oraz został zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ukończenie studiów umożliwia wpisanie do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej - prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Program studiów

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr I

Semestr II

Suma

[godz.]

W

C

W

C

1

Podstawy prawne

12

 

 

 

12

2

Podstawy budownictwa

15

 

 

 

15

3

Ocena stanu ochrony cieplnej budynku

15E

15

 

 

30

4

Systemy grzewcze i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową

15

15

 

 

30

5

Systemy wentylacji i klimatyzacji, wymagania przeciwpożarowe i akustyczne

18E

18

 

 

36

6

Termowizja w budownictwie

3

9

 

 

12

7

Instalacje elektryczne w budynkach

 

 

15

12

27

8

Audyt energetyczny budynków

 

 

9

12

21

9

Metodyka opracowania świadectw charakterystyki energetycznej

 

 

15E

6

21

10

Szkoleniowe świadectwa charakterystyki energetycznej

 

 

9

27

36

11

Egzamin końcowy

 

 

 

 6

6

 

Suma

78

  57 

48

 63

  246

Forma kształcenia

Studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym.
Czas trwania: 2 semestry

Zajęcia odbywają się w wybrane:

  • piątki od godz. 16:15
  • i soboty od godz. 8:15

Zajęcia obejmują 246 godzin wykładów i ćwiczeń.

Warunki i tryb rekrutacji

Rekrutacja odbywa się poprzez System Internetowej Rekrutacji Politechniki Rzeszowskiej

https://rekrutacja.prz.edu.pl/podyplomowe/rejestracja

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na dowolnym kierunku,
  • lub dyplom ukończenia studiów wyższych inżynierskich na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura, energetyka.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń na liście osób, które ukończyły procedurę rekrutacji.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 30 osób.

Przyjęcia na studia

 Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie dostarczonych następujących dokumentów:

  • podanie na ustalonym na Politechnice Rzeszowskiej formularzu (formularz PODANIA SIR – wydrukowany z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisany przez kandydata),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (o ile jest wymagana),
  • oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia (dotyczy kandydatów, którym studia / kurs finansuje zakład pracy).

Wymagane dokumenty można:

  • składać osobiście w Zakładzie Budownictwa Ogólnego - pokój nr P-419 lub P-420, w godz. 900 do 1600 (budynek P Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2),
  • przesyłać drogą pocztową na adres: Politechnika Rzeszowska, Zakład Budownictwa Ogólnego, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów.

Opłata za studia

Koszt studiów: 4000 PLN (za jeden semestr 2000 PLN)

Opłatę za studia prosimy wnieść na rachunek bankowy Politechniki Rzeszowskiej:

BANK Pekao SA II ODDZIAŁ w Rzeszowie
Nr rachunku: 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445
tytułem wpłaty: podyplomowe-certyfikaty energetyczne - ZBO (sem. 1 lub sem. 2)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik studiów podyplomowych

Dr hab. inż. Lech Lichołai, prof. PRz
tel. (17) 865 1327
e-mail: Lech.Licholai@prz.edu.pl

Obsługa organizacyjna studiów

Mgr inż. Joanna Krasoń
tel. (17) 865 1728
e-mail: jkras@prz.edu.pl

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję